Giá FIT 3 Điện mặt trời có hay không?

Giá Điện FIT 3 có hay không?

Nội dung bài viết

Tại cuộc họp về giải pháp giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo. Evn đã ra Thông báo Kết luận của Chủ tịch HDTV EVN.

Quý độc giả của Nacadivi có thể Download văn bản chi tiết dưới đây và suy nghĩ về tương lai chính sách Điện mặt trời tại Việt Nam. Sẽ có fit 3 hay là cơ chế mới?

Các sản phẩm mới Điện năng lượng mặt trời

Biến tần năng lượng mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời

Giá lắp đặt điện mặt trời mới nhất

 

Tải về:

Nội dung cuộc họp về giải pháp giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo

Dưới đây Nội dung đầy đủ từ biên bản cuộc họp. Nacadivi đã Highlight ý chính bên dưới. Các bạn đọc và rút ra ý kiến nhé.

        TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN
tại cuộc họp về giải pháp giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo

Ngày 14/4/2021, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng chí
Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo các
giải pháp giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2021-2025.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thành viên HĐTV: Đặng Huy Cường,
Nguyễn Đức Cường, Cao Quang Quỳnh; các đồng chí Phó Tổng giám đốc: Ngô
Sơn Hải, Võ Quang Lâm; đại diện lãnh đạo các Ban EVN: THHĐTV, KTSX, KH,
ĐT, KD, TTĐ; lãnh đạo các đơn vị: EVNNLDC, EVNNPT.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của EVNNLDC, EVNNPT và ý kiến
của các đồng chí tham dự họp, đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV
đã kết luận, giao nhiệm vụ cho các Ban, đơn vị như sau:

1. Giao PTGĐ Ngô Sơn Hải:

a. Liên hệ, tổ chức làm việc với Hội Điện lực Việt Nam để tăng cường trao
đổi thông tin và truyền thông về các hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt là công tác
vận hành hệ thống điện trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo thâm nhập
ngày càng sâu rộng.
b. Chỉ đạo có văn bản yêu cầu EVNGENCO 3 báo cáo việc nghiên cứu nhập
khẩu LNG cho phát điện.

2. Giao PTGĐ Nguyễn Tài Anh:

a. Chỉ đạo EVNNPT quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án giải toả công suất
trong danh mục.
b. Chỉ đạo quyết liệt EVNPMB2 và EVNPMB3 khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm khởi công dự án NMNĐ Quảng Trạch I
và dự án NMTĐ Ialy mở rộng.

3. Giao EVNNLDC:

a. Phối hợp Ban KH EVN nghiên cứu, tính toán cung cầu điện 2021-2025,
làm cơ sở để xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025 của EVN theo 2 phương án và
báo cáo EVN trước ngày 29/4/2021: (i) Phương án 1: tính toán theo tốc độ tăng
trưởng phụ tải là 9,1% trên cơ sở năm gốc là năm 2021; (ii) Phương án 2: tính
toán theo số liệu tuyệt đối nêu tại dự thảo Quy hoạch điện VIII Bộ Công Thương
đã trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lưu ý các nội dung sau:

– Không đưa vào tính toán đối với các dự án nguồn không có khả năng đưa
vào vận hành trong giai đoạn 2021-2025 như Na Dương 2, Thái Bình 2, Nhơn
Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Ô Môn 3, Ô Môn 4,…
– Trong trường hợp cần thiết, có thể cân đối mua điện Trung Quốc qua lưới
điện 220 kV AC hiện hữu theo khả năng cho phép của lưới điện.

b. Để chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị đầu tư điện gió đồng bằng Sông Cửu
Long do EVN phối hợp World Bank tổ chức (dự kiến tổ chức tại Cà Mau vào đầu
tháng 6/2021), yêu cầu EVNNLDC tính toán khả năng hấp thụ nguồn NLTT đã
bổ sung quy hoạch dựa trên cơ sở phương án phụ tải ở mục 3.a, đề xuất các công
trình cần thiết để giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo cho giai đoạn
2021-2025, trong đó lưu ý cho các dự án điện gió khu vực Tây Nam Bộ; báo cáo
Tập đoàn trước ngày 12/05/2021.
c. Tính toán, báo cáo, cung cấp thông tin cho Ban TT để thực hiện truyền
thông về: (i) Việc tăng chi phí hệ thống do vận hành lên xuống nhiều các tổ máy
nhiệt điện than, khí; (ii) Tính minh bạch, công bằng trong thực hiện cắt giảm công
suất các nguồn điện trong thời gian qua, trong đó làm rõ không chỉ có các nguồn
năng lượng tái tạo bị cắt giảm mà các NMNĐ cũng bị cắt giảm theo yêu cầu vận
hành hệ thống.

4. Giao EVNNPT:

a. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án: Đường dây 500 kV Thuận Nam
– Chơn Thành đưa vào vận hành trong năm 2023, thực hiện xã hội hoá đầu tư hạ
tầng truyền tải theo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm
việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận (Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 07/4/2021
của Văn phòng Chính phủ); Đường dây 220kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh
(mạch 2 và 3); TBA 500kV Quảng Trị và đấu nối; Đường dây 500kV Quảng
Trạch – Quỳnh Lập – Thanh Hoá.
b. Khẩn trương lắp đặt và hoàn thành dự án TBA 500kV Long Phú trong
tháng 9/2021.

5. Giao Ban KH:

a. Căn cứ số liệu tính toán của EVNNLDC, tổng hợp lập báo cáo Thủ tướng
Chính phủ trước ngày 14/05/2021, trong đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo không phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo đến năm 2025 khi tiến độ
đầu tư các dự án truyền tải giải toả công suất không đáp ứng tiến độ phát triển của
các dự án nguồn; hoặc chỉ cho phép phát triển mới các nguồn năng lượng tái tạo
với điều kiện chủ đầu tư các dự án phải tự trang bị hệ thống tích trữ năng lượng
với khả năng tích trữ tối thiểu 20% công suất NMĐ trong thời gian 2h để giảm tải
cho các đường dây giải toả công suất.
b. Làm văn bản đề xuất và đăng ký vay vốn World Bank để đầu tư các dự án
truyền tải giải toả công suất giai đoạn 2021-2025, đồng thời làm văn bản báo cáo,
đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp cho phép EVN vay vốn World Bank để thực hiện các dự án giải
toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo.
c. Chủ trì, cùng với EVNNLDC và các Ban EVN tiếp tục rà soát, góp ý đối
với dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

6. Giao Ban CLPT:

Đưa các dự án đường dây 220kV giải toả công suất các nguồn năng lượng
tái tạo giai đoạn 2021-2025 vào danh mục các dự án Ban Chỉ đạo xây dựng các
dự án điện trong quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia theo dõi, chỉ đạo, điều
hành.

7. Giao Ban TTĐ:

a. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án nguồn điện có bản chào, đồng thời bám sát
tiến độ đầu tư các dự án để thực hiện đàm phán hợp đồng.
b. Phối hợp Ban ĐT xem xét tiến độ đấu nối các dự án mua điện của Lào,
báo cáo cụ thể với lãnh đạo Tập đoàn và gửi cho EVNNLDC trước ngày 24/4/2021
để EVNNLDC cập nhật tính toán, cân đối cân bằng cung cầu điện năng cho giai
đoạn 2021-2025.

8. Giao Ban TT:

a. Mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội
thảo vào đầu tháng 5/2021 để cung cấp thông tin về tình hình vận hành hệ thống,
trong đó có vận hành các nguồn năng lượng mặt trời và cung cấp điện của EVN
và các đơn vị .
b. Liên hệ và phối hợp với Hiệp hội năng lượng tổ chức Hội thảo về hệ thống
lưới điện và các nguồn năng lượng tái tạo để góp ý cho dự thảo Quy hoạch điện
VIII.
Thừa lệnh Chủ tịch HĐTV, Ban Tổng hợp thông báo ý kiến kết luận của
đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV để các Ban/đơn vị liên quan biết,
thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Hội đồng thành viên;
– Tổng giám đốc;
– Các Phó Tổng giám đốc;
– VP/ Các Ban EVN;
– EVNNLDC, EVNNPT;
– Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH HĐTV
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Lê Quang Long

Lắp đặt điện mặt trời

Xem thêm: Các câu hỏi thường gặp về điện năng lượng mặt trời

Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn
Đánh giá của bạn:
*
*
*
 Captcha

Số lần xem: 49643

CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK NACADIVI

Hệ thống chi nhánh và các đối tác liên kết:

TP Hồ Chí Minh : 2a Nguyễn Chích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng Nai : 163 Trần Phú, Phường Xuân An, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Bình Phước : 224A Quốc Lộ 14, TP.Đồng Xoài, Bình Phước

Đắk Lắk: 58 Tổ 5, Phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

Đắk Nông : 48 Nguyễn Du , Huyện Cư Jút , Tỉnh Đắk Nông

Hà Tĩnh: 136A - Đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh

Hotline: 0909 019 234 (Mr Nguyên) - 0906 397 234 (Ms Hảo)

Dự án: 0933 914 999 (Mr Sơn) - 0962 332 444 (Mr Lâm) 

Tell: 0282 2434 969

Email: 

Mã số thuế: 0312909753

Website: www.nacadivi.com

 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  49423
 • Tuần này:
  0
 • Tất cả:
  97555
Thiết kế website Webso.vn