Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF

5,960,000 đ